За закупуване и доставяне на кутии със сезонни плодове

………………………………………………………, ЕИК ……………………., седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………………….., представлявано от  ……………………………….., накратко Клиент

Поръчва на:

Мадима ЕООД, ЕИК ……………………., седалище и адрес на управление: България, гр. София 1407, ул. Димитър Манчев 1, представлявано от Гълъбина Богданова, накратко Търговец

Доставка на кути с плодове

На адрес………………………………………………..

Количество – ……………………………………………………………………………………………………..

Регулярност – всеки понеделник / вторник / сряда / четвъртък / петък.

Считано от …………………

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Договорът за покупка и доставка на кутии със сезонни плодове се счита за сключен след изричното му приемане (потвърждаване на поръчката от Търговеца), за което Търговецът ще изпрати потвърждение по е-мейл.
 2. Плодовете се доставят в еднократни, рециклируеми кутии.
 3. Доставката не се таксува.
 4. Кутиите с плодове се доставят до 13:00ч в избраните дни.
 5. При доставка се подписва Протокол.
 6. На база събраните Протоколи за месеца, се съставя фактура, която ще бъде предоставена на Клиента за плащане по банков път.
 7. Плащането се осъществява в рамките на 1 седмица от предоставянето на фактурата.
 8. В случай, че плащане не е направено в указания срок, доставките ще бъдат прекратени.
 9. При необходимост една или няколко поръчки да бъдат анулирани или отложени за друг ден, Клиентът се ангажира да съобщи наТърговеца един ден предварително.
 10. При необходимост от извънредна доставкаКлиентът се ангажира за съобщи на Търговеца един ден предварително.
 11. При желание доставките да бъдат прекратени, Клиентът се ангажира да съобщи на Търговеца една седмица предварително. Ще бъде изпратена последна фактура, обобщаваща последните доставки, доказани с Протоколи.
 12. При възможност за предплащане на месечните поръчки, Клиентът получава 10% отстъпка от сумата на месечните доставки. Фактура се издава и доставя веднага. В случай на редуцирани или увеличени доставки, направени със съответното предизвестие, фактурата ще бъде кредитирана или дебитирана.
 13. Клиентът желае / не желае (излишното се зачертава) да получава промоционални и други рекламни съобщения от Търговеца.

Клиент: Търговец:

…………………………….. …………………………….


 ПРОТОКОЛ

За доставка на кутия със сезонни плодове

Потвърждавам получаването на кутия със сезонни плодове от ………кг.

За Клиента, …………………….(име на фирма) – ………………………………………………………(име, подпис).

За Търговеца, Мадима ЕООД – Мая Маринова      …………………………………………………….(подпис).

Гр. София,

……………………………………..(дата, час)