Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез собствен транспорт.

Доставката се извършва до адрес на Клиента или до адрес на трето лице, Получател, което Клиентът е посочил, но при всички случаи на територията на гр. София.

Разходите по доставката са за сметка на Търговеца.

Преди изпращане на поръчаната стока, Търговецът има право да се свърже с Клиента или с Получателя на посочения от Клиентателефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и доставката.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Клиента или Получателя.

Търговецът обработва поръчките в срок от 1 работен ден от извършване на поръчката. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис на Протокол за доставка.

Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно за установени несъответствия – липси на поръчани стоки или видимо лошо качество на стоките. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения. При установени несъответствия обаче, Търговецът не таксува доставката; възстановява на Клиента вече заплатената от него цена за поръчката или прави нова доставка на следваща възможна дата.

В случаят, когато Клиентът и Получателят са различни лица и Получателят откаже да получи стоката по причини, различни от видимо лошо качество на стоката, то стоката се счита за доставена и сумата не се възстановява. Алтернативно, Клиентът може да алокира доставката към друг Получател или към себе си. Тогава услугата се таксува допълнително с 20 лева.

Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.